[BIN: 2396]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av S.Bugge etter Sigri Bandaksli, Skafså, Mo, Telemark .

1. Guró hó reiser at stallhusi,
løyser en Grani av bånd,
ette kom Sigur i vreie sinn,
så tók han imot 'en med hånd.
2. Guró hó reiser at stallhusi,
då gjóre hó som en dåri,
ette kom Sigur i vreie sinn,
han hengde upp Guró ette håri.
3. Å femtan alni va Granamusen,
mæler ou han ti hóv,
Sigur svein i søylen sat,
å føtanne dróg en på jor.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S.Bugge I, s.218.(Renskrift) Utsyn 61, NMB 177. Nógle Vers om Sigur sveinen V. Over oppskrifta står: (meddelt af Sigri Bandaksli i Skafså.)