[BIN: 2393]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av S. Bugge etter Gro Mjaugedal, Eidsborg, Lårdal, Telemark .

1. (Som VIII, 15, L.2: han gjekk for sin Moder at stande. L.3: Lånde, L.4:anten r. hell kjøyre hell)
2. (Som VIII, 6 L.1:Lånde.L.2: dersom Hesten.L.3:dær stende ein hest på Stallhuse.L.4:Smådr.)
3. (Som VIII,7 L.1:gjenge.L.2:av L.3: dæ va´´han)
4. (Som VIII,10.L.4:kvi læte du meg ette)
5. (Som VIII,11.L.1:av dessi.L.2: fyr Gr.)
6. (Som VIII,12.L.2: ein mælte´n.L.3: han sat - lendi.L.4:droge)
7. (Grani tok te rekkje seg)
8. (Som VIII,9.L.3:slepte. L.4: meiri ti Bot)
9. (Som VIII,13.L.2: kvor -gjera)
10.(Som VIII,14.L.1: du tar inkje.L.2:vilkori sekje)
11.(Som VIII, 15.L.1: ri -Åsegår.L.3: ikke så æ´ eg.L.4: så v. dæn vesåle)
12.(Hesten hass Svein han spenner i Kleiv,
han hev fengji så vond ein Vani:
"De legge på Besti mæ forgylte Salen,
d´æ så vondt finne Makjen ti Grani."

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S.Bugge III, s.16. Overskrift Sigur Sveinen IX.