[BIN: 2391]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Anne Skålen, Mo, Telemark .

1. Dær stænde eitt Stri mæ Laugarbrui
Bloi drive så vie;
fram kjeme Guro, stryk um Såri,
ho ville 'kje, dæ sill' svie.
2. (Som 1, men: framte mæ brauti = mæ mjuke Silkjeskauti)
3. Brynil kastar Nyklekippe,
dæ sång i Guro Fang:
"Du heve lokka Sigur Sveinen,
dæ Navn eg gjeva kann."
4. (Som II, 1, L. 1: Guro L. 2: gjere. L. 3: klypper meier, L. 4: glittra)
5. Dæ va' snarpan Sigur Sveinen
fyr si Moer han monne gange:
"Kvore sko' eg av dimom Garen
rie hell å gange?"
6. "Du sko inkje av minom Garen
gange mæ Folen deg bera kann;
tek Folen på Stadden stende,
som drengjinne kaddar Grannann!"
7. Brynil reiste at Stallhuse
løyser 'en Grani å Båndo
fram kjeme snarpan Sigur Sveinen,
tok mot mæ båe Håndo.
8. (Som II, v-23, L. 1: ivi, L. 2: no heve Guro min G., L. 4: så (fer:meg))
9. Sigur han rei ivi Rimarfossen
å Grani han brout sin Fot;
Sigur kastar Gullkista si,
dæ baust inkje mei ti Bote.
10. Rysen kom av Rusto ne,
va' klædd i Lakeni lange:
"Høyr du snarpan Sigur Sveinen,
du læte meg 'kje etter deg gange!"
11. (Som II, 8b, L1: på deir Skjengji, L. 2: mæ G. han, L. 3: sjave så, L. 4: læte me Voni)
12. Femten Alni va' Granaleggjen,
Når du mælte 'n te Hove,
Rysen site på Granalendi
å Føtanne på Jori drog.
13. "Høyrer du snarpan Sigur Sveinen,
kvore vi' du no vera,
anten dæn hægste i Åsgorreii
hell dæn minste i Himmerig vera?"
14. "Høyrer du Guro Rysarova,
set inkje vilkori fyr meg!
ha 'kje Grani sin Foten broti,
så ha' eg silt rie frå deg."
15. Så æ' eg mæ deg te Åsgor,
mæ Grani orka meg bera,
så æ' eg dæn hægaste i Åsgorreii,
d'æ vondt å Vesålmann vera.
Ekstra opplysninger