[BIN: 2389]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av S.Bugge etter Torbjør Gjermundsdotter Haugjen, Skafså, Mo, Telemark .

 Me legge Søylen på Grani
så spretter me Gjura trånge
eg ska' rie Bergji eg,
um dei æ' både bratte å lenge.
Me legge søylen på Grani,
så spretter me Gjura trause, [Kvædersken forstod ikke dette.
idag ska 'kje Gjentunne snitte meg,
for at Søylen dæn slenge lause.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S.Bugge II, s.175. (Renskrift) Sigur Svein Nise. Utsyn 61, NMB177,