[BIN: 2389]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av S.Bugge etter Torbjør Gjermundsdotter Haugjen, Skafså, Mo, Telemark .

 Me legge Søylen på Grani
så spretter me Gjura trånge
eg ska' rie Bergji eg,
um dei æ' både bratte å lenge.
Me legge søylen på Grani,
så spretter me Gjura trause, [Kvædersken forstod ikke dette.
idag ska 'kje Gjentunne snitte meg,
for at Søylen dæn slenge lause.
Ekstra opplysninger