[BIN: 2387]

Sigurd Svein

Oppskrift 1864 av S.Bugge etter Eivind Talleivsson Hogjen, Eidsborg, Lårdal, Telemark .

1. Sigur en kasta leikebollen
han lyster inkje lenger å leike
so gjenge han te si sælaste moer
han gjerest i kinninne bleike.
2. Eg sko no låne deg hesten min
som smaadrengjenne kallar Grane
passe du deg sonen min
han ber deg inkje te bane.
3. Brynjil ho gjeng at stallhuse
ho gjore somm en dåre
hun klypte titt avskormeitte fritt
so de skjein utav kvor dom håre.
4. Sigur en seg av gare rei
mæ skjolden og brynje bjarta
hånoms moer fygjer hånom so langt av li
so mildt æ' de moers hjarta.
5. Sigur en rei seg allom dagjen
inkje husi han såg
før han kom seg nor i trollebotn
der greivegaren den låg.
6. De va no Islands kongje
han satt i si måltids ti
no hoirer eg de inn
utav minom borgjenne rie.
7. De tappar mjø i sylvarskålinn
lat dei inkje tome stande
nu kjeme Sigur en systarsonen min
han viskjar væl heimat i låndo.
8. Grane han sille at stallhuse
eta havre å mjøl
S(igur) han sitte at høgan lofte
drikke mæ fruvur å møyjar.
9. Grane - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - konn
S(igur)- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -mjø av Sylvarhonn.
10. Grane han stend på stallhuse
smådrengjenne kallar 'en sveggjen
han tuktar no alle kunjens hestar
alle at einom veggjen.
11. Grane- - - - - - - - - - - - - - - -
han lear på seno romme
some so slær han dei hondanne sunde
å some so tenna o monnen.
12. De tott no Sigur so ille vera
at g(rane) sill' loupe lous'e
so lot han no beiste av gulle gjera
han sveipte det ikring heiom housen.
13. So tok en no den forgylte grima
s- - - - - - - - - - - - - - - -housen
idag sko kje smådrengjinne le at meg
fy Grane han løp no lous'e.
14. Grindil ho gjeng at stallhuse
ho løyser en Grane av båndo
ute stende snarpan S(igur) svein
tok imot mæ båe håndo.
15. De va væl en S(igur) svein
han rei seg framette mæ lie
so kom der ein ryse oma rustinne ne
han ba 'en måtte mæ hånom rie.
16. So kom ne - - - - - - - - - - - -
han va' klædd i serkjen lange,
høyrer du de du S(igur) sv(ein)
lete du de mæg ette deg gange.
17. Stig so på leindi av denne skjengjen
fyr Gr(ane) bere kon båe
sjave so hell eg i tygylen å beiste
so let me på voninne våge.
18. Rysen han rei so lengje
at Sigur en før te å undrast
so riste Grane 'en rysen av
å ryggjen den floug uti sønder.
19. 15 alne va Granaleggjen
dei mælte hånom te hov
rysen en sprang på Granamankjen
å føtanne på jori han drog.
20. Sigur en rei ivi Rimarfossen
å Grane en brout sin fot
S(igur) sleppte ne gullkista si
so bous der kje meire bot.
21. S(igur) han helt i gullringen
å kista den flout i stroumen
visstnok hev Guro en Grane forgjort
mæ en helle so stri uti toumen.
22. S(igur) en rei ivi Rimarfossen
å bloe de skvatt so vie
fram kjæme Guro ryse-rova
mæ silkje skautebatt ikring såre
so de sille inkje svie.
23. Guro stillte gullhorpa si
å Gunnar stangje ho slo
S(igur) han rei ivi R(imarfossen)
der Grane brout sin fot.
24. Brynyel fruva, Guro o ryserova
dei stende væl båe deildar
dei deildar um snarpan Sigur svein
dei ville hånom båe lige.
25. Brynjil ho kasta nyklekippe
so de sång uti Guros fang
visst nok hev du en Grane lokka
hånoms navn du en gjeva kan.
26. Høyrer du de du Sigur svein
kvor vi' av minom gjeva
enten høgast i Åskorei
hell lægst uti himmelen vera.
27. Høyrer du de du Guro ryserova
du set inkje kåre fy meg
fy ha kje Grane sin foten brote
so ha eg sill rie frå deg.
28. So ri eg mæ deg te Åsogår
um Grane meg kunna bera
den høgste mannen i dette rei
fy de æ so vondt å vesålmannen vera.
Ekstra opplysninger