[BIN: 2385]

Sigurd Svein

Oppskrift 1864 av S.Bugge etter Hallvor Hagabrekka, Flatdal, Seljord, Telemark .

1. Sigur gjekk på leikarvollen,
smådrengjinn sokk ham til hóve,
han sló te ein ónde øyrae,
so høyt dei at æn lóe.
2. Te svara alle smådrengjinn
so vreie som dei vóró:
"Dæ æ' likar du spyr ette faersnavne
hell gjeve 'kon hoggji såre.
3. Sigur kasta leikarsoppen
han lyster 'kje lenger leike,
so gjeng han te si sæle móer
å set sine kinn i bleike.
4. "Å høyrer du de du sæle móe mi
du skå meg råi lange:
du skå seia meg faersnavne,
dæ æ' so tungt i blygslunn stande."
5. "Ja høyrer du dæ' du sæle sónen min,
eg skå deg råi eggje:
reis te Greip din móibrói,
han kann deg råi leggje.
6. "Men høyrer du dæ du sæle móe mi
du skå meg råi lange:
hokken skå no eg av dinóm gare
anten rie hell gange?"
7. "Dæ stende ein hest på stallhuse,
smådrengjinne kallar 'en Grane:
men dæ æ' dæ meste eg syter fe,
at han ber deg te bane."
8. Burrdis gjeng at stallhuse,
løyser Grane av bånd:
Sigur stend i stalldynni
å tek imót mæ hånd.
9. Hó lat grima av gulle gjera
å la dæ på heiings hous:
no skå' kje smådrengjinn læ at deg,
at Grane skå loupe lous."
10. Hó lat grima av gulle gjera
å derte brynja bjarte,
hó fygjer hånóm lange lei:
so milt æ' móershjarte.
11. Hó gav hånóm dei nevahoggji,
då æn steig te hest:
gjer so mæ kvor din jæmlikje,
å lat inkje hugjen din breste
12. Dæ kom eit troll ótó rustinne ut
hó trilla i serkjen sie,
hó fresta so hart æn Sigur svein,
hó ville mæ hånóm utrie.
13. "Sakte tor eg låne deg hesten min,
du vi 'en inkje sprengd:
men halt i taumænn å tyglænn,
so gjere kvor nyttan dreng."
14. Trolle steig på Granabakje,
tolv træ te hóve,
femten alne va' Granaleggjen
å enndå føtænn på jóri drógó.
15. Trolle rei allan dagjen
å mannen tók te óndre,
ille skóv'en skøvlungænn,
men ryggjen måtte sónd'e.
16. Sigur rei allan dagjen,
inkje troll han såg,
førr han kom te Tænteborgji,
der låg dæ i greivens går.
17. Te so svara han Greipekóngjen
mitt i målti sine:
dæ kjenner eg inna borgjinn,
at dei utta borgjinn mónn rie.
18. Dæ tappar i forgylte skålinn
å lat ikkje tóme stande.
no kjæme Sigur min systesón
å vikjar her hit te lande.
19. Dæ sete Grane i stallhuse,
smådrengjinn skå gjeva 'en høy,
mæ Sigur gjeng i stogó inn
drikke vin mæ frugur å møy.
20. - konn ~ - av sylvarhonn.
21. Dei sette Grane i stallhuse,
dæ va' so væn ein sveggje,
han jaga alle Greipehestænn,
dei rømmde te einóm veggji.
22. Dei sette Grane i stallhuse,
i røde gullbande bunde,
men sómme beit 'en housen sónd
å sómme tonn ótó mónne.
23. Sigur han rei ivi Rimarfossen
å Grane avbrout sin fot,
der kasta æn bórt gullkistlen sin,
dæ boss hånom aller bót.
Ekstra opplysninger