[BIN: 2384]

Sigurd Svein

Oppskrift, udatert med ukjent hånd etter ukjent sanger, Telemark? .

1. H eg vore Han fe meg som n va
han Sigur Svein
saa ha eg silt skota Flogdrakjin
aa Guro kome drassa n herin.
2. Hesten har Svein ha trotar i Kleiv,
han va enkje no som vane,
Men ha n kje brota Gjoltehoven
han n bliven Meistar fe Grane.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M. Moe 65, s. 8. Sigur Svein.