[BIN: 2383]

Sigurd Svein

Oppskrift 1869 av Steinar Gibønukjent sanger, Møsstrand, Rauland, Telemark .

 Hoi du Guro Rysserova no sete du
Kaar fe meg Min ha kji Grane sin
Foten Brote saa setti eg rie fraa deg.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M. Moe 67, s. 10. Overskrift: Sigurs Sveins Vise.