[BIN: 2383]

Sigurd Svein

Oppskrift 1869 av Steinar Gibønukjent sanger, Møsstrand, Rauland, Telemark .

 Hoi du Guro Rysserova no sete du
Kaar fe meg Min ha kji Grane sin
Foten Brote saa setti eg rie fraa deg.
Ekstra opplysninger