[BIN: 2380]

Sigurd Svein

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Lavrans Øveland, Seljord, Telemark .

1. Dæ kom ett troll oto rustine ut
dæ va væl utav dei frie
nasænn ha' dæ som nautefjøs
å ouga som kjønn onde lie.
2. Dæ - - - - -
dæ va kje utav dei blie
dæ ropa så hart på'n Sigur Svein,
å ba, om dæ matte rie.
3. "Å eg skå låne deg Granen min,
då ri'n aller sprengd,
men halt i touman å tygjylen væl,
så gjer'e kvor nyttan dræng."
4. Så sette dei trolle på Granens bak,
tolv tre te hove,
femten alnir va Granalegjen
åndå beini på jori dei droge.
5. Så rei han seg den vegjen fram,
dæ trosse meg vera stor under
skaven va han i skovlungænn
å ryggjen va fløgjen sonde.
6. Då kom et troll oto rustine ut
dæ bles så vent uti honni
dæ lita bære den bøkreblånda
hell dæ bøndæne bryggjar av konne.
7. Dæ kom et troll - - -
å jæntune kalla dæ Tarve1
å dæ flong fisanes ette kjørkjevegjan
ville krevja sin gofars arve.
Ekstra opplysninger