[BIN: 2376]

Sigurd Svein

Oppskrift 1863 av S.Bugge etter Lars Haraldson Lofthus, Tuddal, Telemark .

1. Sigur sat me skjeggji
sat under veggje
tålde du eggji aa laupe.
2. Borte va' eitt, borte va' tvo,
men stakkar min Sigur saa kaupe
3. Guro stilte upp horpa si,
Gunnar slagje slo,
Sigur sat under Grimarfossen
me Gråni brast i rot.
Idag våga Sigur live fe si jomfru.
4. Ha eg vori kar fe meg,
som en va både Sigur o svein
da skulde eg skote den fløgdrake
o sjav sku' eg bori en heim.
Ekstra opplysninger