[BIN: 2375]

Sigurd Svein

Oppskrift 1863 av S. Bugge etter Ingebjør Haugjen, Kviteseid, Telemark .

 De vá utav di frie
rópa so hart på - - - .
ba uleselig en måtte mæ'n rie.
Eg sko låne deg hesten min
Du vi 'an vist alli sprenge;
men holl i besli å tygjelen,
so gjeve kvor nyttige drengje
Femten alne va' Granalegjen,
de melte'n ifrå hóv,
Rysen, som på Granebak sat
han fötanne på jóri dróg.
Eg sko gjeva deg gullkistine
æ' virka i Bjarmeland;
rei o so heimatt te moi di
å skikke deg sóm ein mann.
Sko 'eg her av utav gane reise
mæ skjemli å mæ Skam
so kjem eg atti ti mói mi
langt minder te mitt födeland.
Sigur han rei seg av gårde ut,
då va' en i hugjen so vrei,
men når 'n kom seg i Skogjen inn,
då mött'en dæ Åskorrei.
Gunnar stilte harpa si
å Guro slagje slo,
Sigur rei seg på Gremarfossen.
men då braut Grane sin fót.
Grane æ' so veik i beine,
han orkar 'kje okkon fygje,
eg låner deg Skjertingsvarten min
so ri eg sjóv på ein lime
Höyrer - högast i Åskorei
hell minst
- - - - - -
Höyrer du Guró Rysseróva
sko eg ein av dessi gjera,
so vi eg den högast i Åskorrei,
d' æ' vóndt å ve solmanne
(ikke vesuol - ) vera -
Höyrer du Guró Rysseróva
du sete deiri kåre fo meg,
men ha 'kje Grani sin fóten broti,
so ha eg silt rie frå deg.
Ekstra opplysninger