[BIN: 2373]

Sigurd Svein

Oppskrift 1863 av S.Bugge etter Olav Ansteinsson Syning, Mo, Telemark .

1. Sigur han rei ivi Rinarfossen
å kista den flaut i straumi,
Guro kvi hev du´en Grani forvillt
han gjere ´kon stri i teumi.
2. Sigur - Rimarfossen
- ifrå, - forvillt,
Grani so sprekk en då.
3. 15 alni va´ Granamusen
mæler du han ti høve,
Sigur han uppå lende sprang
å føttane på jore han drog.
4. So sletter 1) eg ne på lende på dessi skjengjen
å Grane han bere kon båi,
sjave hell eg i tygyl å taume,
so let eg den vone våge.
1) slær
5. Jørdis gjeng at stallhuse
då gjere ho som ein dåri,
ho klyppær titt å kjember fritt,
de glein utav kvorjom håri.
6. Jørdis gjeng at st[allhuse]
ho slepper ´en Grani o båndo
Sigur han i dynnæ stende,
å teke imot mæ håndo.
7. Du sko ´kje snitte folen den
um en springe likso de glæser
ormen hev en i augo si´
å ellen o nasanne fræser.
8. Eg va´ meg so lite ei vippe
eg vippa meg framte mæ strandi
eg fekk av goe mångarskåle
å fleire fekk ´kje bære blånde.
9. So kastar eg søylen på Grani
å spretter den gjura trånge
anten så vi eg no rie idag
hell´å daue mæ besti hange.
Ekstra opplysninger