[BIN: 2372]

Sigurd Svein

Oppskrift 1857 av S.Bugge etter Signe Storgård, Lårdal, Telemark .


1 Dei kan hava fre uti mitt land
tjovar å kjeltringar adde,
bare no han iddan Hermo
han gjerer seg sjav den vande.

2. (Så):
Dei viska upp dei silkjeseil
høit i forgyllande tekkje,
dei landa ´kje fyr enn då
Serkland tok imot skjefte.
3. Dei viska upp dei silkjeseil
høit i forgyllande rå,
så seila dei uppå de land,
som Helge fruva va´ på.
4. Va´ eg no slik ein Kar´e fe meg,
som han ær en Sigur svein,
så sill´ eg taka de lambehjarta
å steikje de på ein tein.
5. Va´ eg no slik ein kar´e fe meg
som han ær en Sigur svein,
så sill´ eg taka flogudrakjen
å Guro sill´ drasse´n heim.
Ekstra opplysninger