[BIN: 2369]

Sigurd Svein

Oppskrift 1857 av S. Bugge etter Anne Lillegård, Eidsborg, Lårdal, Telemark .

1. Jørdis gjenge at Stallhuse
ho gjore tritt som ein Dåri
klyppte av Grani Hevningsaud
dæ glein utor korjom Håri.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge k, s. 4. overskrift Sigurd Svein