[BIN: 2369]

Sigurd Svein

Oppskrift 1857 av S. Bugge etter Anne Lillegård, Eidsborg, Lårdal, Telemark .

1. Jørdis gjenge at Stallhuse
ho gjore tritt som ein Dåri
klyppte av Grani Hevningsaud
dæ glein utor korjom Håri.
Ekstra opplysninger