[BIN: 2367]

Sigurd Svein

Oppskrift 1856 av S. Bugge etter Hæge Årmote, Mo, Telemark .

1. Om han snarpe Sigur sveinen
de ville 'n båe erge
Å Br(ynil) kasta lyklekippe
-de sång i Guros fang - .
2. Guro du hev han Sigur lokka
de navn du au bera kann
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Å Sigur han slæst me Risnarfossen
så bloi dæ skvatt så vie,
burt gjekk guro strank ho såri,
så de si 'kje svie.
4. Å Sigur han rei mæ Rimarfossen
å kista flaut i straumen
Guro du hev en Grani villet,
han gjere meg stri i taumen.
5. Å S[igur] rei me R[imarfossen]
å kista flaut ifrå,
Guro du en Grani villet
men Grani sprakk han dæ.
6. Å de var snarpe Sigur sveinen
han rei seg framte mæ lii
så kom der ein mann o bergje ut
begjerdes mæ gute rie.
7. Å rysen steig i gylte søylen
å skankann på jori drog
å femtan alni va Grani håge
når han va mælt ifrå kor.
8. Å bispen site fyr breie bori
æ grutten å inki bli
de kjenner eg på inna klæs
kven utta min borgje ri.
9. De tappar øl i sylvarskålir
å lata inki tome stande
no kjeme Sigur min systerson
å vikjar meg heim i landi.
10. De tappar vin i sylvarhonni
å late de standa fullt
no - - - i - - - son
han li slett ingjen sult.
11. Å de va snarpe Sigur sveinen
han kom seg i går,
å ute sto bispen hass morbror
å fagna han så brått.
12. Du gakk deg S[igur] i stoga inn,
drikk mjø av sylvarhonn,
drengjenne set en Grani på stadden
å gjeve han høy å konn.
13. Du gakk - - - - - - - - - - - - - - - - -
drikk øl av sylvarskål
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
å gjeve han høy å kånn.
14. Å de va hesten åt Sigur sveinen
som ha forgylte hov,
han jaga adde bispehestanne
adde åt einom kro.
15. Men de totte Sigur eddi vera
at Grani sill laupe laus,
han let beiste av gulli gjera
å sveiper kring heringhaus.
16. Høyr du bispen min morbrore,
hot eg deg spyrje lyster,
hot sku meg te hende vera
i dessi lame fyste.
17. Du sku festa Brynil fruva
ho æ ette dit sinn
men så kjem ho heim Guro Gunnarsdotter,
Å sky åt dikkos sinn.
18. Å Guro å so Brynil fruva
dei sat båe deilde,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19. Brynil gjeng åt stallhuse
ho gjore tritt som ein dåri,
ho klyppte litt å meitt ?
dæ glødd av kvorjom håre.
20. Ho tok en Grane av stadden ut
å la gullsalen på,
å de va spurd båe vitt å breitt
at Grane ha gylti hor.
21. Å høyre du mi sæle mori,
hot eg deg spyrje lyster,
hot sku' me te frende vera,
i dessi heime fyste.
22. Her ligg ein gar i heio nor
i en ligge så høgt på eggji,
å der bur bispen din moibrore
han kan deg råinne leggje.
23. Så gav ho honom nevehoggje
fyr han steig te heste,
du gjer så kvorjom jammbjonganne
å lat inkji hugjen breste.
24. Å ho gav 'n nevah[oggje]
så bloi skvatt på jor,
han grutte guten, han va inkji bleie
så liti han åt de lo.
25. Å Sigur han ri av gari ut
mæ skjollen å sværi bjarte,
more fygjer sin son på leje,
så milt va de mois hjarta.
Ekstra opplysninger