[BIN: 2365]

Sigurd Svein

Oppskrift 1891 av M. Moe etter Torbjør Ripilen, Mo, Telemark .

 Dæ tappar i dei sylvarhonni,
dei sko 'kje tome haugge,
eg ventar Sirurd systerson min,
no kjæm'en heimatt på landi.
Ekstra opplysninger