[BIN: 2364]

Sigurd Svein

Oppskrift 1890 av M.Moe etter Torbjør Ripilen, Mo, Telemark .

1. Hesten hass Svein han tròtar ti Kleiv,
Hér æ kje nå som váni
sónte sprang hesten hass Rangkji sjav
dæ va broer ti Grani.
2. So rei me upp dei Demmringdalane,
tröytte va mennan å móe, ( to stavelser)
sunde sprang hesten hass Rangkji sjav
å Grane sveitta i blói.
3. "Å spring no av skjængje å av åppå lænde,
for Grane han bere konn båé,
so held me i beisl å tygjyl
so léte me den voni våge!"
Ekstra opplysninger