[BIN: 2363]

Sigurd Svein

Oppskrift 1878 av M.Moe etter Agronom Halvor Sandbø, Flatdal, Seljord, Telemark .

 De kom et troll oto ruften ut
aa trilla so vent i et konn;
de blanda blånda fe smådrengjinn?
so go som dei are utav konn
De kom et troll oto ruften ut
han trilla i serkjen den sie,
han tala so hardt te Sigure svein,
han ville mæ honom rie.
Å Sigure han rei allan dagen
te Grane svetta blo;
då skok han reysen av Granebakje
å ryggjen den small i tvo.
Å femten alne va Graneleggjen
å reysen drog fötenn' på jor.
De kom et troll oto rusten ut,
va 'kje utav dei frie,
nasónn ha 'ho som nautefjosé
å augo som tjönni i lie.
Hesten min han ute freude
han æ so ven å sjå:
forgyllte hev'n hovringen
å ougo so hev'n blå.
Hesten min hev uto frende,
han æ so lett te laupe,
han tare inkje saile bera,
æ flekkutt som ei gaupe.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS M.Moe 4, s. 1b. Utsyn 61, NMB 177, TSB E 50