[BIN: 2362]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av S.Bugge etter Thor Sopanstad, Høydalsmo, Lårdal, Telemark .

 Fölgende stev meddelte af Thor Sopanstad:
Di slóges ut paa Russarvöllunne
aa blóe de sprutte saa vie;
han grusste seg guten som höggji fekk,
han tótte di mónne saa svie
Di slóges ut paa Russarvöllunn,
aa blóe de sprutte saa vie,
aa Kari hó strauk me silkjevippa,
saa saare de sill kje svie.
Sagn om Guró Rysseróva, meddelt af Thor Sopanstad:
I Tókkedalen boede engang en jente, som var saa "ovvakker, framifraa alle andre kvennfolk". Hun skulde være datter af en mand, som hed Sigur Dalen. Hun havde ogsaa saadant vent maal, at naar hun gik i skoven og sulled og sang og jaled, strömmede alle folk til for at höre hende.Hun havde en mængde beilere, men ingen af dem vilde hun have. Derimod havde hun lagt al sin elsk paa en grandgutten hendes, som hed Gunnar Norigar i Dalen, men ham maatte hun slet ikke paa nogen maade have. Hendes fader var en meget rig mand, men meget gjerrig. Om ham er folgende skr,
Aa saa jalar augunn i Sigurs hausen,
som vagne de gjer fyre jól;
de kallas me en sultingje,
som næktar konn öl i jóló.
Saa blev hun tvungen til at tage en sön af lendsmanden i Vinje. Hun tog da paa at drikke og reiste omkring, hvor hun hörte der var gjestebud og gravöl om i bygderne, for at faa drikke. Hun gik under disse omkring til drukne folk og bagvaskede deres koner, idet hun fortalte, at den og den havde forfört dem og fik saaledes slagsmaal istand, indtil hun paa den maade havde faaet dræbt syv mænd. Da satte hun seg op paa Thorhammeren og styrtede seg ned der. Lidenefter kom hun i "aaskóreie" og anforte det.Hesten hendes satte altid halen höit tilveirs, saa den stod som en "fendel", naar hun for gjennem luften. Deraf navnet Rysseróva. Alle gode og navngjetne heste, som styrtede eller fik skade, vare redne af hende og fulgte hende siden. Naar man i en gaard hörte larmen af hendes ridt, skranglen af stigböilerne, eller hörte hende afsadle over gaarden, bebudede det et mandfald. Alle selvmordere kom i hendes fölge.
Aaskoreie bestod af alle de gamle guder, Odin, Frigg, Thor o.s.v. Om det var der en lang regle, men meddeleren kunde ei mindes den nu længer.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S.Bugge VIIIc, s. 497-499 Sagn om etc.

Merknad: I teksten står ordet vagne - d.v.s.: Karlsvognen.