[BIN: 2359]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av S.Bugge etter Karl Broten, Seljord, Telemark .

 Der kom eit troll utór rustinne fram,
som tillar i særkjinne sine,
dæ rópa saa hart paa en Sigur svein,
dæ ville mæ honom rie
Eg ska laane deg hesten minn,
du ri'en inkje i sprang,
men halt deg i taumó aa tygelen,
saa gjere kvor nýttuge mann.
Femten alnir va granaleggjen,
di snælte hono fraa hóv,
aa rysylen paa granabakje,
aaendaa slong beini paa jór.
Aa rysylen rei seg all om dagjen,
han inkji huse saag,
att te han kom seg te Brattingsborg,
der greivegaarden laag.
Aa rysylen rei seg all om dagjen,
te Sigur han tók te óndras,
saa riste Grane den rysylen av,
alt te han flaug isönder.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S.Bugge VIII, s.453, s. 454. Utsyn 61, NMB177, Over oppskrifta står:Meddelt af Karl Broten af Siljor: