[BIN: 2352]

Hemnarsverdet

Oppskrift 1914 av Torleiv Hannaas etter Hæge Kjilan, Vrådal, Telemark .

1. Eg heve rent o runni
-På Dalabu ting -
o inkje min fa'ers banemann funni.
-So moest gjere min gangar -
2. Ti svara mannen i kufta grå
her ska du din fa'ers bamemann sjå.
3. Liten han gjengje ti veggje
o tala ti kvassan eggje .
4. Ti punn jønn o toll punn stål
de måtte den lisle på tangjen slå.
5. O når du kjæme i stogo inn
so høgge du eit hogg i duraring.
6. Liten kåm i stogo inn
han hoggje eit hogg i duraring.
7. Han hoggje eit hogg i duraring
då blinka mannen unde skarlakskjinn.
8. Han hoggje eit hogg i duraring
o sia so hoggje han stogo ikring.
9. Han hoggje yve bor o brikji
han slapp inkje Salemunn rike.
10. Han hoggje yve bor o benkje
o fagraste svenne som skjenkte.
11. Um tala båne i vogga låg
o galen gut'e kvi høgge du so.
12. Tig du still du lite kjinn
du ska bli allerkjærasten min.
13. Svære rann ut or skjeie
o av 'ni bånereive.
14. Svære [rann ut or] sliri
o av 'ni bånesie.
15. Hjelpe meg Gud o Hellig ånd
eg deg ikkje styre kann.
16. Ha du kje nevnt Gud i denne ti
so ha eg sillt dåra ditt unge liv.
17. Ha [du kje nevnt Gud i denne] stund
so ha eg sillt drukkje ditt hjarteblo.
Ekstra opplysninger