[BIN: 2351]

Hemnarsverdet

Oppskrift udatert av I. Mortensson etter ukjent sanger, Telemark .

1. Liten gjeng at smidje
-På Dalebuting -
han let sit svere å leggje
-So mo1 gjerest min gangar -
1moa
2. So lønner han de på kviteglo
so høyre han de i hjarteblo.
3. So henger han de på veggi
å kallar de Bitran Eggi .
4. Høyrer du svarte svoe
å tore du drikke bloe.
5. Ja væl tor eg de drikke
dersom du tore de rekkje.
6. For då hev eg ree å runne
å alli min fairs banamann funne.
7. Å upp reis mannen i kufta blå
her skal du din f[aers] b[anamann] sjå.
8. Han hoggi ivi bor å briki
[han hoggi] ivi Salomon rike.
9. [Han hoggi ivi bor å] benkji
[han hoggi] sveinen som skjenkte.
10. Om tala båne i vogga låg
å liten, liten du skjemta kje so.
11. Tig du still du liti kind
å vist skal du bli kjærasten min.
Ekstra opplysninger