[BIN: 2350]

Hemnarsverdet

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Lars Veslestaul, Seljord, Telemark .

1. Der kom inn så liten ein gut
-På Dalebuting -
fåe or så tala han.
-Så mo så gjer'e meg gangaren -
2. Eg heve rie å eg heve ronne
-te Dalebuting -
men mi faers banamann hev eg aller fonne.
3. Ja eg heve rie [å eg heve] rent
men mi faers banamann hev eg aller kjent.
4. Upp sto mannen i kufta grå
hev du 'en ikkje fonne, du skå 'en visst sjå.
5.Hev du 'en kje fonne, så skå du 'en visst finne
å liten seier så skå du vinne.
6. Då gjæng Alv ut å han gjæng inn
dæ kjæm 'en så mange tankar i sinn.
7. Då tala han te sværodden sin
vi du mæ meg stande hell vi du mæ meg stå.
8. Nei eg kann kje mæ deg stå, eg kann kje [mæ deg] stande
eg æ for veik uti min tangje.
9. Ja ni pund jønn å ti pund stål
dæ læt' eg i den tangje slå.
10. Så kjørde han svære te smæen fram
som honoms svær stelle mæ kann.
11. Så begjynna dei mæ jønn å så mæ stål
i avlen å leggje må1.
1åleggje
12. Så ta2 di fram dæ tange svær3
fe di vill' leggje på dæ væl.
2la
3Tyrsings svær ("dæ hette så")
13. Ja ni punn jønn å ti p[unn] stål
dæ læte dei i tangjen slå.
14. Så kom da sværi æn i stand
Alv han sitt sværi prøve kann.
15. Så hoggji 'n tri hogg i den døraring
sea hoggji 'n bor å bænkjir omkring.
16. Så snedde 'n te den som skjænkte
- - -.
17. Men då snakka den vesle som i vogga låg
æ du galen gut hell hoss leikar du nå.
18. Tig nå still du liti kjinn
du skå nå visst bli kjærasten min.
19. Men då tok sværi te glie
dæ glei inn i bånesie.
20. Hjelpe meg Gu' å den Helligånd
fe mitt sværi eg inkje styre kann.
21. Men då tala sværi dei stygge or
ha du kji tekji Gud å den Helligånd i or
forvisst ha' eg skult drukkje ditt hjærteblo.
Ekstra opplysninger