[BIN: 2349]

Hemnarsverdet

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark .

1. Hogg et hogg i duraring
-På Dalebuting -
å sea høgge du stoga ikring.
-So moe gjere min gangar -
2. Eg hev både rii å runni
alli min faers banamann funni.
3. Upp sto mannen i trøya blå
her sko du din f[aers] b[anamann] sjå.
4. Han høggje ivi bor å brikjer
han hoggje ti Salemon rikje.
5. [Han høggje ivi bor å] benkjer
[han høggje] ti den som skjenkte.
6. Um tala båne i vogga låg
galne guten kvi fere du so.
7. Svære de rann oto reie
å av neri bånes reivar.
8. [Svære de rann oto] slirir
[å av neri bånes] sie.
9. Styre deg Gud å den hellig ånd
mæ eg deg ikkje styre kann.
10. Ha' du kje nevnt G[ud] å d[en] h[ellig] å[nd]
so ha' eg silt blivi din banemann.
Ekstra opplysninger