[BIN: 2348]

Hemnarsverdet

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Asgjær Bergland, Skafså, Mo, Telemark .

1. Me sku' drikke skålir å skålir om
-På Dalibuting -
den ska drikke tvo, den ingjo vi'.
-For moa skjere sin gangar -
2. Eg sille mæ deg stande
va' eg 'kje veik uti tangjen.
3. Ti pund jenn å tolv pund stål
de lete han Alve få å tangjen slå.
4. Alve han gjenge ti smiggje
å lete den tangjen å leggje.
5. Du hogg eitt hogg i duraring
sea bere du skjollen i stoga inn.
6. Alve han gjeng ette stetti
han talar mæ vonde vettir.
7. Han hoggje eitt hogg i duraring
so bar han skjollen i stoga inn.
8. Han hoggje ivi1 bor å benkjir
han slapp ikkje den som skjenkte.
1ettare
9. Han [hoggje ivi bor å] brikjer
han hoggje både fatik å rike.
10. Om tala båne i vogga låg
galen guten æ' her i dag.
11. Svære de rann oto skjeio
av neri bånereivar.
12. [Svære de rann oto] sliro
[av neri båne] sie.
13. Stilt deg no Gud å den hellig ånd
eg deg inkje stidde kann.
14. Ha' du kje havt Gud i detta or
so ha eg silt drukkji ditt hjarteblo.
15. - - -
- - - faisbanen funni.
16. Alve han gjenge ti veggji
han talar mæ kvassan eggji.
Ekstra opplysninger