[BIN: 2345]

Hemnarsverdet

Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Anne Lillegård, Eidsborg, Lårdal, Telemark .

1. Her kom inn so dumm ein mann
-P[å] D[alebuting] -
få ori so talar han.
-S[o] m[oe] gjerest m[in] g[ang]are -
2. Eg heve rii [å] runni
[men inkje min faers banemann] funni.
3. [Eg heve rii å] rent
[min goe grå gangar heve eg] sprengt.
4. Upp stende gyten i kjurtulen grå
her [ska' du din faers banemann] sjå.
5. Herepær gjenge at veggji
han talar mæ bitran eggji.
6. Høyrte1 du sorte sloi
tore du drikke bloi.
1Høyre [i reinskr.]
7. Gjønne tore eg dæ drikke
tore du de vekkje.
8. Gakk nå deg i stoga inn
så høgge du eitt hogg i duraring.
9. Du [høgge eitt hogg i dura]ring
sea stoga rundtomkring.
10. Han hogg ti b[or] å benkjir
han hoggje rike Tor som skjenkte.
11. Te tala båne i vogga låg
Hærepær, H[ærepær] du skjemtar 'kje så.
12. Tig du, t[ig] d[u] lisle kind
du sko blive allerkjæraten min.
13. Herepærs svære gjekk på gleim
de rann av inn i bånereiv.
14. Svære rann o slirir
av ner i bånesie.
15. Hjelpe meg Gud å den eine mann
eg kann ikkje styre mi eigjo hånd.
16. Ha' du 'kje nevnt dæ hellige or
so ha' eg silt drukkji ditt hjarteblo.
Ekstra opplysninger