[BIN: 2342]

Hemnarsverdet

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Sigrid Kosi, Vrådal, Kviteseid, Telemark .

1. [Dei bore fram ein bolle]
[den slo han] i skrolli.
2. Um tala bruri i benkjen sat
hott æ' dæ for en spil[emann som skjemtar så].
3. Eg heve rii å runni
min [faers] banamann [hev eg 'kji funni].
4. Dalebu [snudde te veggji]
[han tala te] bitran eggje.
5. Så høgge du meg i dynnering
så ber du meg i stogo inn.
6. Så høgge han svære [i dynnering]
[så] bar [han]dæ [i stogo inn].
7. Um tala båne i vogga låg
Dalebu, D[alebu] høgg ikkje så.
8. Tig du still du lite kind
du sko' bli aller kjærasten min.
9. Ha' du 'kje havt Gud i fyste tal
så ha' eg silt blivi din banemann.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge g, s.324.

Merknader: S.Bugge har ikkje merkt av korleis strofene skal fyllest ut. Her er dei fylt ut dels etter Landstad, dels etter oppskrifta etter Targjei Kosi, S.Bugge III, s.80. Str. 1, til "skrolli" står: (skrellte sund)