[BIN: 2338]

Hemnarsverdet

Oppskrift 1856/57 av Sophus Bugge etter Torbjørg Haugjen, Skafså, Mo, Telemark .

1. Å dær kom inn så tapp1 ein mann
alli ori tala han.
1kjekk (Signe Napper)
2. Dei tappa i ein bolli
den slo han sunde mot skrolli.
3. [Dei tappa i] eitt sylarhonn
[det slo han sunde] imot golv.
4. Hot heve du teki ti [tykkje]
[me du] kan 'ki [mjøden drikke].
5. [Eg heve ridi å runni]
[min] fairsbanen [hev eg 'kji funni].
6. [Eg heve ridi å] rent
[min fairsbanen hev eg 'kji] kjent.
7. Un tala mannen i trøya blå
når du han fann hot ville du han då.
8. Eg ville gjera meg han så snill
at eg vi' fygje bå ut å inn.
9. [Han hoggji ivi bor å benkji]
[han] slapp inki dæn [som skjenkte].
10. [Han hoggji ivi bor å brikji]
[han slapp inki] fatik å rike.
11. [Um tale båne i vogga lå]
[du galne gut kvi høgge du så].
12. [Å tig no still du lite kind]
[du skal bli] allerkjærasten [min].
13. [Å] sværi [skrei oto slire]
[å av ne i bånesie].
14. Å sveri sprang o kjeiva
å av ne i bånereivar.
15. [Hjelp meg no Gud den Helligånd
eg inkji mit sværi stille kann].
16. [Ha du 'kje havt Gud i munne]
eg ha' silt gjønnom deg runne].
17. [Ha du 'kji havt Gud i detta or
eg ha' skult drukkji ditt hjarteblo].

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S.Bugge I, s . 192-193 . (Reinskrift) med overskrift: Brudstykke af Hævnersværdet III. (meddelt af Torbjør Haugjen).

Merknader: Strofene er fylt ut etter Landstad, med ortografiske endringar. Str. 2,1.2, til "skrolli" står: Torbjør vidste ikke, hvad dette Ord skulle betyde.