[BIN: 2336]

Hemnarsverdet

Oppskrift 1856/57 av Sophus Bugge etter Liv Årmoti, Mo, Telemark .

1. Liten va fødd um kvelli
-På Dalibuting -
um morgonen bar 'en skjolli.
-Så mo gjerest min gangar -
2. Liten va' fødd før hanen gol
han vog ein mann før upprann sol.
3. Han tala te Bitringsbrande
vi' du no mæ meg stande.
4. Tie pund jønn å tolv pund stål
dæ legge Liten på Bitringsspor .
5. Liten fekk inkje sitt svære rå
i bånesie rann dæ då.
6. Stille no Gud min Bitringsbrand
mæ eg inkje sjave styre deg kann.
7. Svære svara over breie bor
du hev 'kje silt tala dessa or.
8. Ha' du 'kje nevnt Gud i dessa or
dæ ha' snart silt runni ditt eigji blo.
Ekstra opplysninger