[BIN: 2335]

Hemnarsverdet

Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter Hæge Årmoti, Mo, Telemark .

1. Liten han gjenge mæ veggjer
-På Dalibu ting -
han tala mæ kvasse eggjer.
-Så moe gjeres min gangar -
2. Han tala mæ bitrings brandi
lyster du mæ meg stande.
3. Eg si' fulla mæ deg stande
va eg 'kji for veik i tangjen.
4. [Tie pund jønn å tolv pund stål]
de let en i bitringsbranden slå.
5. Han hoggji eitt hogg i duraring
så gjekk en seg i stoga inn.
6. [Han hoggji ivi bord å] brikjir
han hoggji både fatik å rike.
7. [Han hoggji ivi bord å] benkjir
han slapp inkje den som skænkte.
8. [Um tala båne i vogga lå]
d'æ galen gut som høgge så.
9. [Å tig no still du lite kind]
du ska' bli allerkjærasten min.
10. Han hug fader og moder ihel
- - - .
11. Hjelp meg Gud og Maria mø
min moder skulde for min skyld dø.
12. Ha du 'kje nemt Gud i detta år
så ha' eg silt drukkji ditt hjarteblo.
Ekstra opplysninger