[BIN: 2332]

Hemnarsverdet

Oppskrift udatert med ukjend hand i M.B.Landstads samlinger etter ukjent sanger, ukjent lokalitet .

1. Liten han ging at smigje
-Pa Dalibuting -
han lete sit Sværd aa lægge.
-Saa mo jeras min Gangar -
2. Ti pund Jon1 og tolv [pund] Staal
de late liten i Tanjen slaa.
1Jøn
2. Liten han rei seg Vejen fram
der møtte han ein gamal Mand.
4. Eg heve baade rie aa rent
aa Qvitenfolen heve eg sprængt.
5. Du rie deg fram te Tinge
der skramla mæ Sværd aa Brynjur.
6. Eg heve baade rie aa ronne
men alle min Faers Banamand fonne.
7. Up reis Mannen i Kufta blaa
her sko du din Fairs Banamand finne.
8. Han hoje ivi bor aa Benke
han hoje iheel Salomon Rike.
9. Han hoje ivi Bor aa Benke
han sparer kje Svennen som skjenker.
Ekstra opplysninger