[BIN: 2330]

Hemnarsverdet

Oppskrift 1840-åra av Olea Cröger etter Olav Glosimot, Seljord, Telemark .

1. Aa dær kaam ind saa net ein Mand
-Paa Dalabuthing -
han vill ikje tala et einaste Gran.
-Saa moas gjæras min Gangare -
2. Aa dei skjenkte i et sylvar Høn
dæ slog han sonde i mot Gølve.
3. Aa dei skjænkte i ei Sylvarskaal
den slog han sond imot Skaap.
4. Aa haat tru Manen ville
mæ han 'kje Mjøden drikke.
5. Aa æg heve baate rie aa rendt
aa goan Fole heve æg sprængt.
6. Æg hæv baate rie aa ronne
aa inkje hev æg Fairmannen fonne.
7. Aa hot tru du honom ville
om du konna honom finne.
8. Aa æg skulle væra hanom saa mjuk
æg skulle fygje honom baate ind aa ut.
9. Aa æg skulle væra honom saa troe
æg skul draga av honom baate Hosur aa Skoe.
10. Aa te svara Mannen i Kufta blaa
her site Fairsmannen saa vi du han naa.
11. Aa mindre Alf gjængje te Væggje
han tala te Bitterbrands Sveggje.
12. Æg skulle vel mæ dæg stande
va æg inkje saa veik i Tangjen.
13. Aa ti pond Jøn aa taalv Pond Staal
dæ vi æg lata paa Tangjen slaa.
14. Aa mindre Alf gjengje te Smegge1
han læte paa Tangjen lægge.
1Smigge(?)
15. Han læggje paa Tangjen stærk aa go
han hælgde i Drækje aa Kjæmpeblo.
16. Aa mindre Alf gjengje te Stætte
men honom fygde vonde Vætte.
17. Aa mindre Alf høgje i Duraring
alt Følkje rænde i Stougo ind.
18. Han høgje ivi Bor aa Brikji
han spard ikji anten fattig hel rike.
19. Han høgje ivi de Klaakkeskaap
han spard 'kji Kjæringji i Barsæng laag.
20. Om tala Baane i Vaagga laag
haat felar de Guten, kvi bær han sæg saa.
21. Aa tig du stil du liten Ting
aa du ska bli Allerkjærasten mii.
22. Aa svære de rand oto Sjeie
aa av nei Baanareive.
23. Aa Svære de rand oto Slire
aa av nei2 Baanes Sia.
2no i
24. Aa kan dæg naa inkje styre mi Haand
dæg styre Gud aa den Helligeaand.
25. Ha du 'kje havt Gud i Munne
æg ha silt igjønom dæg Ronne.
26. Ha du kje havt Gud i dette Ord
æg ha skuldt drukje dit Hjærteblod.
Ekstra opplysninger