[BIN: 2300]

Kongen av Bjørneland.
Ulf van Jærn

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Torleiv Rudi, Fyresdal, Telemark .

1. Ja de va onge Ulv van Jern
han stedes for kongen aa stande
aa vi du laane meg dine menn
til hevne min faders bane.
-For de klagar svennen som der ligg'e fanga paa hede -
2. Aa laane deg ska eg mine menn
aa selv vil eg mæ deg følge
aa beder du Viderig Værlandssøn
so fremmer han visst din vilje.
3. Svarde det V[iderig] V[ærlandssøn]
for han talar alt mæ gammen
aa de va' som mi drakk mjø utav skaali
naar vi kunde kaama tisammen.
4. Aa de va onge Hammer graa
for han va' so go til at tale
han bære ska kongens budskap fram
imillom baa' bjerge aa dale.
5. Kurren stander paa Brattingens borg
han ser sig ud saa vide
jeg ser 3 kjæmper kommer ridande
mig tykkes de ere saa vrede.
6. Dæn ene er V[iderig] V[ærlandssøn]
bærer hammer og tang i mærke
den anden er Tidrik av Bern
de er begge helter saa sterke.
7. Den tredje er Hvitting Helfredsson
i fjor mist 'an her sin hest
men de vi' eg for sandhed sige
han bliver en haardere gjæst.
8. Aa de va' onge H[ammer] graa
han gjekk sig for kongen at stande
i dag kommer onge U[lv] van Jern
han vil hevne sin faders bane.
9. Ja de va' bæri han heimi sat
onder lie at vogte sitt fe
hell end han onge Ulv van Jern
end han til os her utrie.
10. Der finst ikkji kjempe i verden ti
jeg frygter for kjempesvær
undtagen for V[iderig] V[ærlandssøn]
aa han æ vissnok ikkji her.
11. Men høyr du de onge H[ammer] graa
aa kot eg seie no deg
aa veit du om V[iderig] V[ærlandssøn]
so dyl'e du de ikkje fø meg.
12. Ja høyr du de Blakmannkongen selv
hvad jeg siger dig for sanden
aa V[iderig] ska vere den fysste mann
som frammast i hopen ska stande.
13. Det ene or som Hammer talte
det gjorde han noget uro
smesvennen oss ikkje ska skade gjøre
vi ska det vel aldrig tro.
14. Ja du turt1 ikkji spotte meg
kon V[iderig] heller ikke
men havde du været en velbyden mann
du havde konn' bydet mig drikke.
1utydeleg.
15. Toll tonnur øl drakk H[ammer] ut
for han konne tørsten slukke
han kasted de tønder for kongjens fod
dei dreiv uti femten stykkje.
16. De va V[iderig] V[ærlandssøn]
han tok den skjenkjar i skjegg
aa so slo 'an han ondi øyra
so heilen han skvatt paa vegg.
17. Aa de va onge U[lv] v[an] J[ern]
han va' i hugjen so vred
han kasta den døde kropp paa bor
kven æ som vi' plukke den steg.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R.Berge CCXLIX, s.22-25 (NFS, kopi), med overskrift: Ulv van Jern.Merknader: Etter str. 15 står: (Daa dei kaam inn, sa skjenkesveinen at dei sill' tak kvaarsitt spjot aa jage dei ut-atte). Etter siste str. står: (Dei drap adde samne). (Ette far de). (f.1841 i Borggrend)