[BIN: 2297]

Kongen av Bjørneland.
Ulf van Jærn

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1910 av Knut Liestøl, etter ukjent sanger, Åseral, Vest-Agder .

 1/ Blakmann konge han vågner om nat
fortæller han om sine drømme
i fulde femten vintere siden
jeg har hugget vreden itue.
-I følger med mig om en aften -
2/ Det var Vidrik Verlandsson
han drog sverdets forgyldte kavle
han hug til Blakmann konge så hardt
at odden i sadelen stødde.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS K. Liestøl 7, s. 66-67.

Rettingar: I etterslengen er følger stroke over og rider sett inn.