[BIN: 2296]

Kongen av Bjørneland.
Ulf van Jærn

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1870-åra av H. Ross etter ukjent sanger, Moland, Fyresdal, Telemark .

1. Ti svora Blakman Kungje
han svora som ein Mann
eg møter imorgo paa Holarstroumen
um Hesten bere meg kann.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS H. Ross III, s. 2. Avskrift av A. Seippel i NFS H. Ross 32, s. 1. Prenta DGF IV s. 692.