[BIN: 2295]

Kongen av Bjørneland.
Ulf van Jærn

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 18? av Molkte Moe etter ukjent sanger, Seljord, Telemark .

1. Eg hev vore på Dovrefjøll
der kjempunne de drakk inne
å der bruka1 vi drikke ett våle rus
det gjeng meg so seint av minne.
1våga
2. 15 kjempur slo han ihel
han agta de bare fe ein leik
eg sto nær å såg derpå
eg blei i min kjinn so bleik.
Ekstra opplysninger