[BIN: 2291]

Kongen av Bjørneland.
Ulf van Jærn

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1860 av L.M. Lindeman etter ukjent sanger, Tuddal, Hjartdal, Telemark .

1. Dette va Ulvan Jern
han gik fæ Kongen ind
og vil du laane mig av dine Mænd
min Faders Død at hevne.
-Det klaagaa den Svend som Fanga ligger paa Heden -
Ekstra opplysninger