[BIN: 2289]

Stolt Margit friar bror sin.
Syster frier bror

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1890 og 1891 av Moltke Moe etter Hæge Bjönnemyr, Mo, Telemark .

1. Datter spurde moder
-Her falder så faur en reng1 -
haver jeg ingen broder.
-Så lett da ganger den dansen -
1ring?
2. Jo' du har broder bolde
han er i grevens volde.
2 Jou
3. Skjön jomfru ho gjæng at stalle
å skoar dei folar alle.
4. Ho skoar den brone ho skoar den blå
den beste der lar ho no3 salen3 på.
3 sadelen
5. Skjön jomfru ho trekkjer på seg stålhanskar små
so tek ho dæ sværi på naglo låg.
6. Skjön jomfru ho kåm seg at borgerle
der möter ho grevens4 frille-kvinde5.
4 greivens
5 frelle-kvinde
7. Eg helsar deg grevens frelle-kvinde
æ greven nu din herre hjemme.
8. Greven min herre er ikke hjemme
han reiste til tings igår
at dömme så rik en fange for mor.
9. Eg helsar deg grevens frille-kvinde6
hvor hviler nu de fange inde.
6 frelle-kvinde
10. Her burtafyr gården der stander eitt hus
der hviler de fanger foruden ild og ljus.
11. Der stander for dören en elvepinne
der slipper nu ingen skjön jomfruer ind.
12. Å hörer du kjær broderen men
let du deg bende7 af fler hell av en.
7 binde
13. Der batt meg kji fire der batt m[eg] kji fem
der batt meg væl trædive raske hovmenn.
14. Her stande jeg alene en kvinde8
der skulde meg ikkje9 trædive binde10.
8 kvende
9 ikke
10 bende
Her stander11 jeg smal som ei lilje vand
der skal ikkji trædive binde min hånd.
11 stænd'e
15. Sjön j[omfru] ho trekkjer stålhanskar av hånd
so tok ho ut kjær broderen sen.
Skjön jomfru ho trekkjer av stålhanskar små
so tok ho den jernlås i frå.
16. So sette ho greivens frille derind.
Å ho tok ut kjær broren sin
å satte grevens frille derinnd.
17. Å vi' no din12 herre ha bedre bot
så be'en vi möte meg i markji ut
12 den
Ekstra opplysninger