[BIN: 2287]

Stolt Margit friar bror sin.
Syster frier bror

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1856/57 av Sophus Bugge etter Dagne Li, Fyresdal, Telemark.

1. Datter spurde moder
-Lind ber blomster i engen -
havde jeg ingen broder.
-Man finder dem ei blandt skjønne jomfruer -
2. Jo du havde broder [bold]
han ligger i [greivens vold].
3. Den jomfru ho salar gangaren grå
så rider hun til grevens går.
4. Skjøn jomfru ho kom seg riands i går
grevens frille ute står.
5. [Hør du grevens] frille
[er] greven [hjemme så silde].
6. [Min herre han foer til tinge i går
at dømme så rig en fange for mord].
7. Skjøn jomfru hun gik til fangehus
der hviler de fange uden ild og ljus.
8. Ho klappa på dynni mæ finganne små
statt upp kjær broder skrei lokunn ifrå.
9. D'æ 'kje gott skreie lokunn ifrå
bundne æ' mine hendanne tvo.
10. Skjøn jomfru hun stod på karsken fod
ho spente den dynni o naglemot.
11. Høyr du kjær broder eg spyrje deg må
hvi lot du dig binde så.
12. [Mig bandt ikke fire mig bandt ikke fem]
[mig] bandt [vel tredive raske hofmænd].
13. [Jeg stander så smal som lilie-vand
der skulde ikke tredive binde min hånd].
14. [Så slo hun ud sin broders been]
[hun sætte grevens frille] derned.
15. Skjøn jomfru ho klappar på gangaren grå
så sette ho sin broder dæruppå.
16. Helsar te greven så mang en go dag
be frillen sikje mæ ro å mag.
17. De helsar greven så mange takk
at åri sko' eg yte han skatt.
Ekstra opplysninger