[BIN: 2286]

Stolt Margit friar bror sin.
Syster frier bror

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1874 av Sophus Bugge etter Margjit Trongkleiv, Seljord, Telemark .

1. Skjøn datteren spurde sin moder
-Mæ lindi [bere blomster i engji] -
haver jeg nu nogen broder.
-Finnast me blandt dei skjønne jomfrugunn -
2. Jau du har en broder båder fager å boll
men greiven hev tekji å sett en i voll.
3. Skjønn jomfru hun resste til stallhuse inn
so valde ho ut dei folanne fin.
4. Ho valte ut dei gule, ho v[alte] u[t] d[ei] b[lå]
men den støaste af dei la ho salen uppå.
5. So rei ho seg te greivens går
å greivens frille ute står.
6. Gr[eivens] f[rille] eg spyrja deg må
æ greiven heime å treffe nå.
7. Nei gr[eiven] han resste på tingji i gjår
å dømme en fangje for mord.
8. Gr[eivens] fr[ille] eg spyrja deg må
kan du no seia meg hor fanghuse står.
9. Nei f[anghuse] de æ no so høgt uppå hei
at de æ no slett ingjen kvindevei.
10. Skjønn jomfru ho rei seg framette mæ å
te sist blei ho vare hor fanghuse står.
11.Skj[ønn] j[omfru] ho rei der tri gångar omkring
førr ho finne vegjen derinn.
12. Ho pikka på dynni mæ fingranne små
kjære min broder skrei lokunn ifrå.
13. Nei hosse kan eg skreie dei tolv lokunn ifrå
eg som sit bunden frå toppen te tå.
14. So la ho på dynni mæ raskann fot
so opnast dynni i kvort einaste mot.
15. [Så la ho på dynni mæ raskann] voll
so sprang dei ifrå dei jønnlokunne tolv.
16. Kj[ære] m[in] br[oder] eg sp[yrja] deg må
hoffor lat du no greiven få binde deg så.
17. Di batt meg kje fire de b[att] m[eg] k[je] fem
men dei va no trediv af di raskaste hofmenn.
18. Her stend eg ei jomfruge so grann som liljevand
men trediv å trediv skulle kje binde mi hånd.
19. [Her syend eg ei jomfruge so grann som] ei gjór
[men trediv å trediv skulle kje binde] min fot.
20. So støtte ho sin broder so hardt mot golv
so sprang dei frå dei jønnlåsanne tolv.
21. So sette ho sin broer på gangarens bak
sjov sat ho framme å honnom sette ho bak.
22. So rei ho tebakers te gr[eiven]s går
å gr[eivens] fr[ille] ute står.
23. Gr[eivens] fr[ille] e[g] sp[yrja] deg må
æ [greiven heime å treffe] nå.
24. Nei [greiven resste på tingji] igjår
[å dømme en fange for] mord.
25. Nå helsar du gr[eiven] når han kommer hjem
at sin syster har taget sin broder igjen.
26. [Nå helsar du greiven når han kommer] hjem
at en møter imorgo mæ et hundre hofmenn.
27. [Nå helsar du greiven når han kommer hjem]
den eneste jomfruge vil slåst mæ dem.
28. Nå helsar eg [greiven når han kommer] hjem
[at sin syster har taget sin] broder [igjen].
29. [Nå helsar eg greiven når han kommer hjem]
[at en møter imorgo mæ] et hundre af de raskaste hofmenn.
30. Lyster nå ho dette øve mæ deg
so fanken hennar møte, eg møter ho kje eg.
Ekstra opplysninger