[BIN: 2284]

Stolt Margit friar bror sin.
Syster frier bror

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Kari Kåsa, Heddal, Telemark .

1. Lilleber hun talte te moderen sin
-Linden ber blomster i engen -
har du kje flere börn end mig.
-Hvor finder man denne blandt de skjönne jomfruer -
2. Jau du har broder bolde
han set fangen i greivens volde.
3. Lilleber ho gjekk seg i stallen inn
ho skua den gangaren runden omkring.
4. Ho skua den gule ho skua den blå
men den abelgrå lagde1 ho sadelen på.
1lagdi
5. Lilleber ho rei seg te greivens går
ute sto frua ho slo ut sitt hår.
6. Hör du greivens fruge fauer å fin
hosse kann eg få snakkke me broderen min.
7. Å fangebua ligg nå så langt uta lei
å d'er nå ingen fruentömmervei.
8. Ja vegen må vörrå hosse han vi'
så vi' eg få snakke me broderen min.
9. Så pikka ho på dynna mæ fingranne små
statt upp kjære broer o skrei loku ifrå.
10. Så gjönne eg ville men slett ikkje eg kann
her sitt eg bonnen i tolv jönnbann.
11. Men hörer du de kjære broderen min
hoffer bind du greiven binde dig.
12. Eg stend her ei jomfru så smal som ei lind
men de sku væl ikkje femten kunne röre min fing.
13. De batt meg ikkje fire de batt meg ikkje fem
men de va femten a greivens beste menn.
14. [Eg stend her ei jomfru så smal] som ei rand
[men de sku væl ikkje] femten röre mi hånd.
15. Så spende ho på dynna me raskan fot
så dynna flaug upp i hvert naglemot.
16. Så tok ho sin broer o slo en imot golv
så flaug dem a honom dem jönnglulinn tolv.
17. Lillebær ho klappa på gangaren grå
så tok ho sin broer å lyfte der uppå.
18. Lillebær ho rier te greivens går
ute sto greivens fruge va sveft i mår.
19. Når helsar du din herre når han kommer hjem
at Lillebær har henta sin broer igjen.
20. Imorgo kan 'en möte me ålle sine hommenn
eg eine jomfru ska tåkå imot dem.
21. Nå helsar eg deg min herre nå æ du kommen hjem
Lillebær [har henta sin broer igjen.]
22. Imorgo [kan] du ['en möte me ålle sine hommenn]
ho ene [jomfru ska tåkå imot] dem.
23. Gi fanden han möte så möter ikke jej
å kommå i slik ei fruentömmersvei.
Ekstra opplysninger