[BIN: 2282]

Stolt Margit friar bror sin.
Syster frier bror

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter Signe Storgård, Lårdal, Telemark .

1. Datter spyr sin moder
-Falkjen tok -
haver jeg ingen broder.
-For sjöl spenner ho tavliur -
2. Jau ein broer du åtte
men inkje liv han måtte.
3. Du åtte en broder både rik å bold
han blei der fanga i greiven vold.
4. Stolts Margit tala te greivens moder
hor ær fangjen goe.
5. Datter tala te moderen så
så moro de vöre de fangehus sjå.
6. Her stende eitt hus uti den går
veggjin av jönn å dynninn av stål.
7. Æ höyr æ veggjin av j[önn] å d[ynninn] av s[tål]
så moro de vöre de fangehus sjå.
8. Eg stande her smal som liljevand
de sku no kje femten binde min hand.
9. [Eg stande her smal som] liljurot
[de sku no kje femten binde min] fot.
10. Stolts Margit tok te raskan fot
ho spente dynni i naglemot.
11. Eg æ no'kje riddar um eg heve hest
eg prövar svære eg likar best.
12. [Eg æ no'kje] riddar um eg heve vell
han må möte meg i morgo kveld å pröve ho vel.
13. Du helsar no greiven når han kjeme heim
om han vi hava den fangjen mei.
14. Greiven kom seg uti sin går
dynninne va öppne der fangjen låg.
15. Greiven spyre sin moder
hor er fangjen goe.
16. Her kom en riddar uti vår går
eg han reiste no mæ fangjen vår.
17. Eg sill helse deg greiven når du kjeme heim
om du ville havæ den fangjen mei.
18. Han va no kje riddar om han ha hest
han pröva de svære han lika best.
19. [Han va no kje riddar] om han ha veld
da mått dei möten i morgo kveld å pröve ho vel.
20. Greiven tenkte mæ sjave seg
fanken möte för eg möter der.
Ekstra opplysninger