[BIN: 2281]

Stolt Margit friar bror sin.
Syster frier bror

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1847 av Jørgen Moe etter Anne Lillegård, Eidsborg, Lårdal, Telemark .

1. Datter spurde sin Moder
-Falkjen tok -
hadde æg ingjen Broder.
-For Sjel spænner ho Tavlur -
2. Du ein Broer aatte
men han ikje liva maatte.
3. Du ha ein Bror baa rik aa bald
men han blei Fanga i Greivens Vald.
4. Om eg ville møte me alle mine Mænd
tru eg kund' kje taka min Broer igjen.
5. Stolt Margjit ho salar up Gangaren graa
saa axlar ho si Kaapa blaa.
6. Stolt Margjit ho trækjer Staalhanskar paa
saa tok ho de svære paa Naglor laa.
7. Ho tæke de svære paa Naglor laa
saa sette ho den Staalhatten paa.
8. Stolt Margjit ho kjæm seg rians i Gaard
Greivens Moer ute staar.
9. Eg helsar dei Greivens Moer
er en heime Greiven den goe.
10. Greven er ikke hjemme
han fygde te By me Svenne.
11. Eg helsar dig Grevens Moer i Skarlak aa Skruv
hæv ikje Greiven Fangehuus.
12. Her æ eit Huus nori vor Gaard
me Vægjin a Jøn aa Dynnin a Staal.
13. Æ Vægjin a Jøn aa Dynin a Staal
de vøri saa Moro de Fangehuus sjaa.
14. Stolt Margjit snudde sin Gongar graa
saa rier ho dit de Fangehuus staar.
15. Hu bankar paa Dynne me Hændar smaa
stat up min Broer skrei Laakur ifraa.
16. Slet ikje æg tor aa slet ikje æg maa
naa kjæme snart Greiven vi te meg sjaa.
17. Stolt Margjit ho tæke te raskan Fot
ho spændte den Dynne dreiv Nagle mot.
18. Stolt Margjit ho blei baade gram aa vond
ho tok den Jønbolten aa slo en sond.
19. Stolt Margjit ho tok op en liten Kniv
saa skar ho di Baande af Broer sin.
20. Stolt Margjit ho gjores i Haando stærk
ho sætt sin Broer paa høgan Hest.
21. Stolt Margjit ho lyfte paa høgan Hat
farvel Greivens Moer hav tusen Gonat.
22. Du helsar Greven naar han kjæm heim
om han vi hava sin Fangje igjen.
23. Han møter i morgo mæ alle sin' Mænd
om han vil hava sin Fanga igjen.
24. Eg æ inkje Riddar om eg hæve Hest
eg prøvar de Svære e likar best.
25. Greven kjæm seg hjem te sin Gaard
hanoms kjær Moder ute staar.
26. Velkommen Greve hjem te vor Gaard
naa hev di reist af me Fangjen vor.
27. Eg sil helse dei Greive naar du kom hjem
om du vill' hava din Fangje igjen.
28. Du laut møte i morgo me alle dine Mænd
om du vil' hava din Fangje igjen.
29. Ho va inkje Riddar om ho har Hest
ho prøva de svære o lika best.
30. Greiven tenkte me sjave seg
møter eg Fanen saa tør ikje eg.
Ekstra opplysninger