[BIN: 2237]

Roland og Magnus kongjen

Oppskrift 1847 (?) av Magnus B. Landstad, ukjent sanger, Telemark .

1. Ut saa kjæm dæ Gunulfs Lioi
dæ glet uti Sliregjengje
Roland leika mæ Luri sine
hore han sille sæg utvende.
Ekstra opplysninger