[BIN: 2226]

Greven for Gunseli

Oppskrift 1914 av Rikard Berge etter Børte Haraldsdotter Tveita, Telemark .

1. Aa de va' Vidrik Verlandsson
han hoggje ainkje hytta
han hoggje so lengje paa Blakkmann kongje
ti odde i salen møtte.
-Vi ride med mig om en aften -
2. Eg æ liten aa du æ stor
me æ begge kjempune sterke
eg hogg'e deg av i knebeins le
eg kann ikkje høgare rekkje.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCLXII, s. 5 (NFS, kopi)

Merknad: Str. 2 er satt i parantes, og høyrer truleg ikkje med her.