[BIN: 2222]

Greven for Gunseli

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Hæge Bjönnemyr, Mo, Telemark,

 Dæ va den gamle drænggjehætta
ho begjynda ti å svanse
så slo ho ihel femten reske kjæmpur
alt mæ si silkjekranse.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS M. Moe 25, s. 294 med overskrift Drængjehetta (Hæge Bj. efter mor si, som kunde visa hel.)