[BIN: 2222]

Greven for Gunseli

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Hæge Bjönnemyr, Mo, Telemark,

 Dæ va den gamle drænggjehætta
ho begjynda ti å svanse
så slo ho ihel femten reske kjæmpur
alt mæ si silkjekranse.
Ekstra opplysninger